ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 58
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ดู 461 ครั้ง


          ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2558 สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 รับสมัครแข่งขันโครงการ.pdf