ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558(แก้ไข)
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ดู 438 ครั้ง
กำหนดการรายงานตัวฝึกซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

1. รับรายงานตัวบัณฑิต วันที่ 28-30 สิงหาคม 2558
2. กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
- วันที่ 19-21 กันยายน 2558 ฝึกซ้อมย่อย
- วันที่ 22 กันยายน 2558 ฝึกซ้อมใหญ่(สวมครุย) ฝึกซ้อมทุกสาขาวิชา
3. รับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 28 กันยายน 2558 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

เอกสารแนบ
 ประกาศแจ้งบัณฑืต 58 (แก้ไข)-2.pdf