ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
วันที่ 30 กันยายน 2558 ดู 388 ครั้ง


         ประกาศกองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ รับสมัครนักศึกษา (ภาคปกติ) ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรายละเอียดดังเอกแนบ


เอกสารแนบ
 รับสมัครกีฬามหาวิทยาลัย.pdf