ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ กองพัฒนานักศึกษาการจัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปี 2558
วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ดู 890 ครั้ง


           ประกาศ กองพัฒนานักศึกษาการจัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา ถ ธันวาคม 2550 (หลังใหม่)รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู58.PDF
 บันทึกข้อความ.PDF