ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มและเช่าสถานที่ มรย.
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ดู 215 ครั้ง


               ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มและเช่าสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2558รายละเอียดดังเอกสาร


เอกสารแนบ
 รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหาร-เครื่องดืม.pdf