ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 59
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ดู 547 ครั้ง


             ประกาศกองพัฒนานักศึกษา การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559 มาติดต่อได้ที่ห้องบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา ในวันและเวลาราชการรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศผ่อนผันทหาร 2559.pdf
 แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร.pdf