ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2558 ดู 300 ครั้ง


             ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2558รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 โครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9.pdf