ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญประกวดภาพถ่าย และเรียงความ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ดู 360 ครั้ง

             ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญประกวดภาพถ่าย และประกวดเรียงความ หัวข้อ "My Dad พ่อของฉัน" 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
 รายละเอียด.pdf