ลิงค์หน่วยงาน

 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการงานแนะแนว
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ดู 291 ครั้ง


งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานบริการ งานแนะแนว ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบประเมินแต่อย่างใด


คลิกทำแบบประเมิน