ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ ให้นักศึกษาศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ดู 265 ครั้ง


            ด้วยจังหวัดยะลา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 09.00 - 12.00 น. จึงประกาศให้นักศึกษาไทยพุทธเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศให้นักศึกษาพุทธร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน.pdf