" /> ขอเชิญชวนสมัคร จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัด :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ขอเชิญชวนสมัคร จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัด
วันที่ 09 ธันวาคม 2558 ดู 241 ครั้ง


เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจสมัคร  จิตอาสา  อาสาสมัครสภากาชาดไทย  ของเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อร่วมแสดงความเข้มแข็งและมีจิตใจมุ่งมั่น  ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  คือการช่วยเหลือ  ป้องกัน  บรรเทาความทุกข์ทรมานความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพอนามัยของเพื่อนมนุษย  รายละเอียดดังแนบ   


เอกสารแนบ
 img116.pdf