ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการใจใสเกรดเอ เรียนดี มีทุนให้
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ดู 418 ครั้ง


ชมรมเยาวชนพุทธอาสา  เปิดรับสมัครนักศึกษา  เพื่อรับทุนการศึกษา  ตามโครงการใจใสเกรดเอ เรียนดี  มีทุนให้  สำหรับนิสิต  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  เพื่อมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีผลการเรียนดีขึ้น  รายละเอียดดังไฟล์แนบ


เอกสารแนบ
 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการใจใสเกรด เอ เรียนดี มีทุนให้.pdf