https://mua_southscholarship.job.thai.com/

 

" /> ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาที่มีที่เรียนแล้ว :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาที่มีที่เรียนแล้ว
วันที่ 28 มกราคม 2559 ดู 402 ครั้ง


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558  ซึ่งผู้สมัครจะต้อง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-31 มกราคม  2558 นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียด  ประกาศรับสมัครได้ที่ http://202.44.139.20/publicrelation/anc_doc/20160104183137.PDF  และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  https://mua_southscholarship.job.thai.com/ 

เอกสารแนบ
 ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้ ระยะ 2 ปีการศึกษา 58 (กลุ่มที่ 2)ที่มีที่เรียนแล้ว.pdf