" /> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ 59 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ 59
วันที่ 30 มกราคม 2559 ดู 796 ครั้ง


        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน "วันราชภัฏ" และพิธีถายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ แต่มกุฏราชกุมาร รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศ.pdf