ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ขอเขิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 164 ครั้ง


            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร เตรียมความพร้อมขั้นเทพ...ก้าวสู่การพิชิตภาค ก. (ก.พ.) วันที่ 14 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 อบรมบริการวิชาการ.pdf