ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รับสมัครโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตาแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 706 ครั้ง


สำนักราชเลขาธิการ จะดำเนินโครงการ เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนาวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ผ่านการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง สำนักราชเลขาธิการจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. - 25 เม.ย. 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 โครงการเยาวชนจิตอาสา.pdf
 โครงการเยาวชนจิตอาสา(ใบสมัคร).pdf