ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ ให้นักศึกษาที่นับถือศานาพูทธเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 14 มีนาคม 2559 ดู 461 ครั้ง


 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาที่นับถือศานาพูทธเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษารายลเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 กิจกรรมศานาพุทธ.pdf