ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องรับสมัครผู้นำนักศึกษา
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดู 311 ครั้ง


           ด้วยผู้นำนักศึกษาจะหมดวาระลงในปีการศึกษา 2558 นี้ ฉะนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรนักศึกษา ภาคปกติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงประกาศคัดเลือกผู้นำนักศึกษารายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ใบสมัครผู้นำนักศึกษา.59.pdf
 ประกาศกำหนดวันเลือกผู้นำ59.pdf
 ประกาศเลือกตั้งนายก-ครุฑ.pdf
 ประกาศสรรหาประธานสภา57.pdf