ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สานสู่ฝันการกีฬา
วันที่ 04 เมษายน 2559 ดู 481 ครั้ง


               ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "สานสู่ฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้" (ได้ชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง)รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 กิจกรรมสานสู่ฝันการกีฬา.pdf