ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรทางศาสนา
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ดู 201 ครั้ง


            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษา ที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรทางศาสนา



รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 กิจกรรทางศาสนา.pdf