ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรายงานรับปริญญาบัตร
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ดู 1149 ครั้ง


               ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 บันทึกรายงานตัวรับปริญญา.pdf
 กำหนดการ.pdf
 ใบรายงานตัว.pdf