ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดวันแม่แห่งชาติ 2559
วันที่ 01 กรกฏาคม 2559 ดู 362 ครั้ง


            ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมประกวดวันแม่แห่งชาติ 2559รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกวดวันแม่ 59.pdf