ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ดู 3829 ครั้ง


              รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ที่มีความสนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาเการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่  http://president.yru.ac.th/stddev/  รายละเอียดดังแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559.pdf
 ใบสมัครทุนการศึกษาทั่วไป.pdf