ลิงค์หน่วยงาน

 
 
การขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง
วันที่ 04 สิงหาคม 2559 ดู 2503 ครั้ง


ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดยะลา  จำนวน 8 ทุน  รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประสัมพันธ์ทุนยะลารักในหลวง_1.PDF
 ใบสมัครทุนยะลารักในหลวง.PDF