ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ดู 235 ครั้ง


            ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. รับสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกวด.pdf