ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 05 ตุลาคม 2559 ดู 546 ครั้ง


             ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศ.pdf