ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ดู 313 ครั้ง


              ประกาศให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 60 มาติดต่อรับแบบฟอร์มฯ ได้ที่ห้องพยาบาลรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศผ่อนผันทหาร.pdf