ลิงค์หน่วยงาน

 
 
มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาความเดือนร้อนจากการจุดและปล่อย
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดู 158 ครั้ง


             สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาความเดือนร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมขวันรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาความเดือนร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟพลุ ตะไล โคมลอยโคมไฟ โคมขวัน.pdf