ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศมรย. รับสมัครบุคคลาจำหน่ายอาหาร
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 ดู 227 ครั้ง


             ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มและเช่าสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ลานกิจกรรม กิงพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


เอกสารแนบ
 รับสมัครขายอาหาร.pdf