ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าจำหน่ายอาหาร
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ดู 187 ครั้ง


          ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มและเช่าสถานที่ ณ ศูนย์อาหารและอาคารกิจกรรมนักศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 prakak.pdf