ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ สกอ.ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่องขอสั่งการรองนายกรัฐมนตรี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ดู 177 ครั้ง


ประชาสัมพันธ์ สกอ.ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่องขอสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวัตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 prakad.pdf