ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ดู 221 ครั้ง


             ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในวันอังคารที่ 22 พ.ย. 2559 พร้อมกันเวลา 07.00 น.


เอกสารแนบ
 prakad (2).pdf