ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดู 143 ครั้ง


                สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 วช.1 วช.


เอกสารแนบ
 ขอเชิญเข้าร่วมบ่มเพาะนักประดิษฐืสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560.pdf