ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ ประกวดภาพถ่ายและเรียงความ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดู 296 ครั้ง


             ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม "วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" จึงได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายและประกวดเรียงความรายละเอียดตามไฟล์แนบ


เอกสารแนบ
 การประกวดกิจกรรมวันคล้ายวันราชสมภพฯ.pdf