" /> ประชาสัมพันธ์ เปิดโลกกิจกรรมเปิดโลกประสบการณ์ :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ เปิดโลกกิจกรรมเปิดโลกประสบการณ์
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดู 214 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เปิดโลกกิจกรรมเปิดโลกประสบการณ์ วันที่ 17-18 ธ.ค. 59 นี้