ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ ผลการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานฯ
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ดู 346 ครั้ง


        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ให้นักศึกษามาติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษารายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 p108.pdf