ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครประกวดการกล่าวสุนทรภจน์
วันที่ 09 มกราคม 2560 ดู 356 ครั้ง


               ประชาสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครประกวดการกล่าวสุนทรภจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา โครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกลุ่ม 77 ในระดับเยาวชนเพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐิกิจพอเพียงเพื่อการพัมนาที่ยั่งยืน


เอกสารแนบ
 โครงการ Sep For SDGs Youth Partnership.pdf