ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่องให้นักศึกษาชายที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมประชุม
วันที่ 12 มกราคม 2560 ดู 191 ครั้ง


             ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่องให้นักศึกษาชายที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมประชุม ด้วยอธิการบดีมีเรื่องที่จะพูดคุยเกี่ยวกับนักศึกษาชายที่นับถือศาสนาพุทธรายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 p115.pdf