ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ซึ่งผู้สมัครจะต้อง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันนี้-20 มกราคม  2560 นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://president.yru.ac.th/stddev/

" /> รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2559 :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 14 มกราคม 2560 ดู 869 ครั้ง


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ซึ่งผู้สมัครจะต้อง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันนี้-20 มกราคม  2560 นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://president.yru.ac.th/stddev/


เอกสารแนบ
 ประกาศรับสมัคร.PDF
 ใบสมัครทุนฯกลุ่ม 2 ปี 59.pdf
 ปฏิทิน กลุ่ม 2 ปี 59.docx