ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขังสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 214 ครั้ง


             ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา


เอกสารแนบ
 กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ.pdf