ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ทำบัตรศูนย์วิทย์ฯการกีฬาและสุขภาพ
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 369 ครั้ง


                ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ทำบัตร ศูนย์วิทย์ฯการกีฬาและสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที่ 14000 ต่อ นายวัฒน์ บุญเกตุ ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องบริหารงานทั่วไป ชั้น อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา

รายละเอียดและใบสมัคร ดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 ใบสมัครศูนย์กีฬาฯ.pdf