" /> ประชาสัมพันธ์ บสมัครประกวดเรียงความ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ บสมัครประกวดเรียงความ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 178 ครั้ง


          ประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครประกวดเรียงความในหัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิปวัฒธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ระดับชาติ)


เอกสารแนบ
 ประกวดเรียงความ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.pdf