ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธฺ์ ประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 210 ครั้ง


            ประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 


เอกสารแนบ
 ประกวดผลงานนวัตกรรมสอบสวนคดี.pdf