ลิงค์หน่วยงาน

 
 
เปิดรับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
วันที่ 03 มีนาคม 2560 ดู 824 ครั้ง


ด้วยมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา  2560  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความต้องการด้านทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ  รายละเอียดดังแนบ  


เอกสารแนบ
 หนังสือรับสมัครทุน_1 (1).PDF
 ใบสมัครทุน_1.PDF