ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจร่วม "ประกวดภาพถ่าย" และ "คลิปวีดีโอสั้น ความยาว 2 นาที"
วันที่ 08 มีนาคม 2560 ดู 170 ครั้ง


ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)  ขอเชิญนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนผู้ที่สนใจร่วม  "ประกวดภาพถ่าย" และ "คลิปวีดีโอสั้น ความยาว 2 นาที"  ในหัวข้อ  เมืองต้นแบบ  สามเหลี่ยม  มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ชิงเงินรางวัล  และเกียรติบัตร  จากเลขาธิการ  ศอ.บต.  รายละเอียดดังแนบ


เอกสารแนบ
 600124_1-r50.jpg
 600124_2-r50.jpg
 รายละเอียดและใบสมัครประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ เมืองต้นแบบ สามเหลียม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.pdf
 รายละเอียดและใบสมัครประกวดภาพถ่าย หัวข้อ เมืองต้นแบบ สามเหลียม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.pdf