ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 15 มีนาคม 2560 ดู 367 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  และกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา  2559   เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรายละเอียดดังแนบ


เอกสารแนบ
 ประกาศกองพัฒนานักศึกษาเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559.pdf