ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 (รหัส 59) เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
วันที่ 16 มีนาคม 2560 ดู 274 ครั้ง


              ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 (รหัส 59) เข้าร่วมกิจกรรมอบรม กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด และกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษารายละเอียดดังเอกสารแนบ


เอกสารแนบ
 อบรมยาเสพติด.pdf