ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศ ให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 24 มีนาคม 2560 ดู 1859 ครั้ง


               ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 (รหัส 59) เข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา


เอกสารแนบ
 ประกาศเข้าร่วมอบรมประกันคุณภาพ.pdf