ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชาสัมพันธ์ การประกวดโครงการ me thai contest
วันที่ 10 เมษายน 2560 ดู 245 ครั้ง


               ด้วยม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมมือกับ 9 สถาบัน จัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ของเชิญส่งผลงานเข้าประกวดสื่อดิจิทัลที่เกียวข้องกับศาสตร์ของพระราชา


เอกสารแนบ
 me thai contest.pdf