ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และกิจกรรมมหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 เมษายน 2560 ดู 4307 ครั้ง


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2560 โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 6 - 8  มิถุนายน  2560 ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   จึงขอเปลี่ยนแปลงการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


เอกสารแนบ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องเปลี่ยนแปลงกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (1).PDF